Προσοχή! Έχετε την JavaScript απενεργοποιημένη! Για να συνεχίσετε στο ecometafores.gr θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της JavaScript στον browser που χρησιμοποιήτε, πατήστε εδώ

 
ecometafores.gr
Δωρεάν Online προσφορές από αξιόπιστες μεταφορικές εταιρείες
Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Καλωσήλθατε στο ecometafores.gr. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των όρων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν για τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της τοποθεσίας web ecometafores.gr που παρέχεται στους Έλληνες χρήστες και επισκέπτες φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Τα Εγγεγραμμένα Μέλη/Χρήστες/Επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους της Σύμβασης Χρήσης που ακολουθεί, κατά την είσοδο-επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο του ecometafores.gr και πριν από την όποια χρήση του περιεχομένου του και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τα Εγγεγραμμένα Μέλη/Χρήστες/Επισκέπτες των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ecometafores.gr δίνουν τη συγκατάθεσή τους και αποδέχονται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και ισχύουν για το σύνολο των ιστοσελίδων αυτού, ήτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για το εκάστοτε περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές: Το παρακάτω Συμφωνητικό χρήστη ισχύει για όλους όσους θα εγγραφούν ή επισκέπτονται το ecometafores.gr την 1η Ιουνίου 2010 ή μετά την 1η Ιουνίου 2010 και από την ημερομηνία εγγραφής.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθούν, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ecometafores.gr.

1. Γενικοί όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι μία περιοχή στην οποία συναντώνται τα Εγεγραμμένα Μέλη, δηλαδή αφενός μεν οι Χρήστες, οι οποίοι αναζητούν μεταφορική εταιρεία προκειμένου να διεκπεραιώσουν μία μεταφορά πραγμάτων αφετέρου δε οι Μεταφορικές Εταιρείες, οι οποίες υποβάλουν στους Χρήστες προσφορές προκειμένου να αναλάβουν μία Μεταφορά.

1.1. Ορισμοί

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ή ΜΕΛΟΣ: Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί και έχει αποκτήσει έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης (password) στο ecometafores.gr και είναι υπεύθυνος για όλους τους κωδικούς και τον τρόπο χρήσης του ecometafores.gr. Επίσης το Μέλος αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος ως ουσιώδεις και δεσμευτικούς

ΧΡΗΣΤΗΣ : είναι Μέλος του ecometafores.gr και μπορεί να καταχωρεί στο ecometafores.gr την λίστα με τα πράγματα που θέλει να μεταφέρει.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ: είναι Μέλος του ecometafores.gr (εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν) και δίνει προσφορές στον ενδιαφερόμενο Χρήστη προκειμένου να αναλάβει να μεταφέρει τα πράγματά του.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται ιστοσελίδες του ecometafores.gr, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Είναι ο κωδικός αποτελούμενος από αριθμούς ή και γράμματα, ο οποίος ανήκει σε ένα Μέλος του ecometafores.gr και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα Μέλος μπορεί να είναι δικαιούχος περισσότερων κωδικών πρόσβασης. Απαγορεύεται η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος χρήσης του ecometafores.gr από το Μέλος. Οι κωδικοί πρόσβασης του κάθε Μέλους είναι ατομικοί και δεν μεταβιβάζονται. Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης σε οιονδήποτε τρίτο. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στο ecometafores.gr από τους υπαλλήλους και συνεργάτες νομικού προσώπου Μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθεί ο ακριβής αριθμός και τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτού που θα είναι χρήστες.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ: είναι η μεταφορά πραγμάτων που καταχωρεί o Χρήστης στο ecometafores.gr για την οποία δίνουν προσφορές οι Μεταφορείς.

ΕΓΓΡΑΦΗ: είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού στο ecometafores.gr. Η αποδοχή της εγγραφής ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του ecometafores.gr.

ΑΜΟΙΒΗ: είναι το ποσό που οφείλεται στο ecometafores.gr από τον Μεταφορέα ως αμοιβή για τις υπηρεσίες μας προς αυτόν, όταν η προσφορά του τελευταίου γίνει αποδεκτή από τον Χρήστη και έχει εξασφαλίσει την Μεταφορά.

ΕΓΓΥΗΣΗ: είναι το ποσό που προκαταβάλλει ο Χρήστης αμέσως μετά την αποδοχή της προσφοράς του Μεταφορέα, και το οποίο εισπράττει το ecometafores.gr για λογαριασμό του τελευταίου, αποτελώντας ταυτόχρονα την αμοιβή μας για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τον Μεταφορέα.

ΑΚΥΡΩΣΗ: το δικαίωμα των Μεταφορέων ή Χρηστών να υπαναχωρήσουν από την σύμβαση

1.2. Ευθύνη Εγγεγραμμένου Μέλους/Επισκέπτη

Το Εγγεγραμμένο Μέλος/Επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου ecometafores.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ειδικά το Εγγεγραμμένο Μέλος είναι υπεύθυνο σε κάθε περίπτωση για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών (passwords) που είναι καταχωρημένοι στο όνομά του. Ως εκ τούτου το Εγγεγραμμένο Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του ecometafores.gr για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτό από κακή και αθέμιτη -αντισυμβατική ή αδικοπρακτική- χρήση των κωδικών πρόσβασής του από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ανεξαρτήτου αν αυτό είχε δηλωθεί για τη χρήση του κωδικού από το Εγγεγραμμένο Μέλος στο ecometafores.gr. Περαιτέρω το Εγγεγραμμένο Μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του ecometafores.gr τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου-συνδρομητή, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το Εγγεγραμμένο Μέλος/Επισκέπτης του ecometafores.grecometafores.gr και τις υπηρεσίες του κατά τρόπο άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικό προς αυτό.

1.3. Χρήση του ecometafores.gr

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν έχετε δικαίωμα δικαιοπραξίας ή έχει ανακληθεί η ιδιότητά σας ως Μέλους στο ecometafores.gr. Κατά τη χρήση του ecometafores.gr, δεν επιτρέπεται:

 • να δημοσιεύετε, αναγράφετε ή αποστέλλετε περιεχόμενο σε ακατάλληλη κατηγορία ή περιοχές των τοποθεσιών μας
 • να παραβιάζετε νόμους, να ζητάτε ή να αποδέχεστε την μεταφορά πραγμάτων που απαγορεύεται από την εν γένει νομοθεσία ή να παραβιάζετε με άλλον τρόπο τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων
 • να μην καταβάλλετε αμοιβή για την μεταφορά πραγμάτων που έχετε συμφωνήσει, εκτός εάν ο μεταφορέας έχει αλλάξει ουσιαστικά τους όρους μεταφοράς μετά την προσφορά του, εάν έχει γίνει σαφές τυπογραφικό λάθος ή εάν δεν μπορείτε να πιστοποιήσετε την ταυτότητα του μεταφορέα
 • να παρεμβαίνετε στις καταχωρίσεις άλλων χρηστών
 • να παρακάμπτετε ή να χειραγωγείτε την τιμολογιακή δομή, τη διαδικασία χρέωσης ή τα ποσά που οφείλονται στο ecometafores.gr
 • να δημοσιεύετε ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό περιεχόμενο (περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων)
 • να πράττετε οτιδήποτε μπορεί να υπονομεύσει τα συστήματα σχολιασμού ή αξιολόγησης (όπως εμφάνιση, εισαγωγή ή εξαγωγή πληροφοριών σχολιασμού σε τοποθεσίες εκτός ecometafores.gr ή χρήση αυτών των πληροφοριών για σκοπούς που δεν σχετίζονται με το ecometafores.gr)
 • να μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας στο ecometafores.gr (περιλαμβανομένων των σχολίων) και το αναγνωριστικό χρήστη σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας
 • να διανέμετε ή να δημοσιεύετε ενοχλητική, αυτόκλητη ή μαζική ηλεκτρονική επικοινωνία, γράμματα-αλυσίδες ή σχήματα πυραμίδας
 • να διανέμετε ιούς ή άλλες τεχνολογίες που μπορεί να βλάψουν το ecometafores.gr ή τα συμφέροντα ή την περιουσία των χρηστών του ecometafores.gr
 • να αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε δικαιώματα ή περιεχόμενο από τις τοποθεσίες, τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία μας ή πνευματικά δικαιώματα και τις εμπορικές ονομασίες του ecometafores.gr ή
 • να συλλέγετε ή να συγκεντρώνετε με άλλον τρόπο πληροφορίες για τους χρήστες, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων email, χωρίς τη συναίνεσή τους.

Εάν εγγράφεστε στο ecometafores.gr ως νομικό πρόσωπο (κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρία, κοινοπραξία κλπ), δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε νομικά αυτό το νομικό πρόσωπο. Εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο ecometafores.gr ως νομικό πρόσωπο στα πλαίσια της εμπορικής σας ιδιότητας, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών.

Εάν με την ιδιότητα του Χρήστη ενεργείτε ως καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του νόμου. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί έναντι του μεταφορέα ως αντισυμβαλλόμενού σας. Το ecometafores.gr δεν ενέχεται στις συμβάσεις μεταξύ Χρηστών και Μεταφορέων. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, διαβάστε την σχετική ενότητα περί της πολιτικής «Ακύρωσης – Υπαναχώρησης».

Η μεταφορά πραγμάτων από διεθνείς μεταφορείς μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν φόρων και τελωνειακών δασμών.

Η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα αποδεχτείτε το παρόν Συμφωνητικό. Εκτός αν συμφωνήσετε διαφορετικά με το ecometafores.gr, δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης του παρόντος Συμφωνητικού σύμφωνα με τους Κανονισμούς περί προστασίας των καταναλωτών ή κάθε αντίστοιχη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα μετά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών.

1.4. Καταχρηστική χρήση του ecometafores.gr

Το ecometafores.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διατηρεί σε καλή λειτουργική κατάσταση τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες του και ασφαλή την κοινότητα. Παρακαλούμε να μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα, προσβλητικό περιεχόμενο και παραβιάσεις των πολιτικών μας.

Χωρίς περιορισμό για τα υπόλοιπα επανορθωτικά μέτρα, μπορεί να σας αποστείλουμε προειδοποιήσεις, να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την παροχή των υπηρεσιών μας και τους λογαριασμούς Μέλους, να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε την πρόσβαση και τις δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες μας (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της ακύρωσης προσφορών και της κατάργησης καταχωρίσεων), να καθυστερήσουμε ή να καταργήσουμε το φιλοξενούμενο περιεχόμενο, να καταργήσουμε τυχόν ειδικές καταστάσεις που σχετίζονται με το λογαριασμό , να μειώσουμε ή να διαγράψουμε λογαριασμούς και να λάβουμε τεχνικά και νομικά μέτρα για να σας αποκλείσουμε από τις τοποθεσίες μας, εάν:

 • πιστεύουμε ότι δημιουργείτε προβλήματα (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της παρενόχλησης του προσωπικού του ecometafores.gr ή άλλων χρηστών ή της υποβολής παράλογων νομικών απειλών κατά του ecometafores.gr) ή εκθέτετε εμάς ή άλλον χρήστη του ecometafores.gr σε οικονομική ζημία ή νομικές ευθύνες
 • πιστεύουμε ότι δεν ενεργείτε σύμφωνα με το γράμμα ή το πνεύμα του παρόντος Συμφωνητικού ή των πολιτικών μας
 • παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ή να πιστοποιήσουμε πληροφορίες που μας έχετε παράσχει
 • λαμβάνετε κατ'εξακολούθηση αρνητική αξιολόγηση και σχόλια από τα Μέλη με τα οποία συναλάσεσθε

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς που έχουν μείνει ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε τη λειτουργία τοποθεσιών του ecometafores.gr.

Συμφωνείτε να μην θεωρείτε υπεύθυνο το ecometafores.gr για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε εξαιτίας της ανάληψης των μέτρων που αναφέρονται πιο πάνω από το ecometafores.gr.

1.5. Απαγόρευση ενοχλητικής αλληλογραφίας

Δεν ανεχόμαστε την ενοχλητική αλληλογραφία (αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες). Ορίστε τις προτιμήσεις ειδοποίησης του ecometafores.gr έτσι ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας με τον τρόπο που προτιμάτε. Δεν μπορείτε να προσθέτετε άλλους χρήστες του ecometafores.gr, ακόμα κι αν πρόκειται για χρήστες που έχουν συμβληθεί με εσάς, στη λίστα αλληλογραφίας σας (email ή απλό ταχυδρομείο) χωρίς τη συναίνεσή τους.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία επικοινωνίας μας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή να στέλνετε με άλλον τρόπο περιεχόμενο που συνιστά παραβίαση του Συμφωνητικού χρήστη. Μπορούμε να ελέγχουμε αυτόματα και να φιλτράρουμε με μη αυτόματο τρόπο τα μηνύματα email καθώς και τα μηνύματα του συστήματος επικοινωνίας του ecometafores.gr πριν από την αποστολή τους μέσω των εργαλείων επικοινωνίας προκειμένου να εντοπίζουμε ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ιούς, επιθέσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" και άλλες κακόβουλες δραστηριότητες ή παράνομο ή απαγορευμένο περιεχόμενο, αλλά δεν αποθηκεύουμε αυτά τα μηνύματα για διάστημα πέραν των δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή τους. Εάν στείλετε ένα email ή μήνυμα σε μια διεύθυνση email η οποία δεν είναι καταχωρισμένη διεύθυνση email του ecometafores.gr και ανήκει σε μέλος του ecometafores.gr, δεν αποθηκεύουμε μόνιμα αυτό το email ούτε χρησιμοποιούμε αυτήν τη διεύθυνση email για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν ενοικιάζουμε και δεν πουλάμε αυτές τις διευθύνσεις email.

Για να αναφέρετε ενοχλητική αλληλογραφία από άλλους χρήστες του ecometafores.gr, επικοινωνήστε μαζί μας ενημερώνοντάς μας σχετικά.

1.6. Χρήση στοιχείων για άλλους χρήστες του ecometafores.gr

Οι τοποθεσίες και οι υπηρεσίες μας δίνουν στα Μέλη τη δυνατότητα να μοιράζονται προσωπικά στοιχεία με τα Μέλη που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή, μπορεί δηλαδή να αποκτήσουν πρόσβαση στο όνομα, το αναγνωριστικό χρήστη, τη διεύθυνση email και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αλληλογραφίας και οικονομικά στοιχεία για το άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη συναλλαγή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα άλλα Μέλη θα σεβαστούν το απόρρητο ή την ασφάλεια των στοιχείων σας και για το λόγο αυτόν σας ενθαρρύνουμε να αξιολογείτε τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας των προσώπων με τα οποία συναλλάσσεστε πριν προχωρήσετε σε συναλλαγές και μοιραστείτε τα στοιχεία σας μαζί τους. Παρομοίως, σας ζητούμε να σέβεστε το απόρρητο των άλλων Μελών και να τους ενημερώνετε για τις πολιτικές σας περί απορρήτου και ασφάλειας. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να δίνετε στα άλλα Μέλη τη δυνατότητα να διαγράφονται από τη βάση δεδομένων σας και να ελέγχουν τα στοιχεία που έχετε συλλέξει για αυτούς.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία των Μελών μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και μόνο για:

 • σκοπούς σχετικούς με τις συναλλαγές του ecometafores.gr που δεν αποτελούν αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες
 • χρήση υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ecometafores.gr και
 • άλλους σκοπούς με τους οποίους έχουν συμφωνήσει ρητά τα Μέλη.

2. Χρεώσεις

2.1. Η χρήση του ecometafores.gr για τους Χρήστες, είναι δωρεάν. Ο Μεταφορέας οφείλει Αμοιβή στο ecometafores.gr, όταν καταρτισθεί η σύμβαση μεταφοράς με την μεσολάβηση ή υπόδειξη του ecometafores.gr. Η σύμβαση θεωρείται ως καταρτισθείσα όταν ο Χρήστης αποδεχθεί την προσφορά του Μεταφορέα και καταβάλει την Εγγύηση.

2.2. Η Αμοιβή του ecometafores.gr υπολογίζεται ως ποσοστό της προσφοράς του Μεταφορέα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Ποσό προσφοράς (€)
Αμοιβή (εκτός Φ.Π.Α.)
0,01 - €50,00
€5
50,01 - €500,00
10% του ποσού από €50,01 - €500,00 συν €5
500,01 - €800,00
7% για το ποσό από €500,01 - €800,00 συν 10% του ποσού από €50,01 - €500,00 συν €5
800,01 και πάνω
7% για το ποσό από €500,01 - €800,00 συν 10% του ποσού από €50,01 - €500,00 συν €5 (δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για το ποσό άνω των €800,00)

2.3. Το ecometafores.gr δύναται να παρέχει στους Μεταφορείς εκπτώσεις επί των άνω Αμοιβών κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οπότε ο ανωτέρω πίνακας θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα, σε κάθε δε περίπτωση, θα ενημερώνονται ανάλογα οι Μεταφορείς πριν την υποβολή της προσφοράς τους.

2.4. Μπορεί να επιλέξουμε να αλλάξουμε προσωρινά τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για νέες υπηρεσίες και οι αλλαγές αυτές ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύουμε το προσωρινό διαφημιστικό μέτρο ή τη νέα υπηρεσία στις τοποθεσίες μας.

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις και αμοιβές αναφέρονται σε ευρώ. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη καταβολή όλων των χρεώσεων και των ισχυόντων φόρων για τη χρήση των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας μέσω έγκυρης μεθόδου πληρωμής.


3. Αξιολόγηση
Μέσω του
ecometafores.gr παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να αξιολογούνται μεταξύ τους ύστερα από την εκτέλεση μιας Μεταφοράς. Οι αξιολογήσεις αυτές σκοπό έχουν να παρέχουν στα Μέλη κάποια εικόνα σχετικά με τις δεξιότητες και την αξιοπιστία των άλλων Μελών, πριν την υποβολή προσφορών στην περίπτωση των Μεταφορικών Εταιρειών, και στην αποδοχή της προσφοράς στην περίπτωση των Χρηστών.
Η αξιολόγηση των Μελών γίνεται βαθμολογώντας και αφήνοντας κάποιο σύντομο σχόλιο μετά την ολοκλήρωση της Μεταφοράς. Υπάρχουν δυο επίπεδα αξιολόγησης, 4, 5, 3 (θετική) και 1 ή 2 (αρνητική).
Δέχεστε ότι καταχωρώντας μια Μεταφορά ή δίνοντας προσφορά για κάποια Μεταφορά, είναι πιθανό ότι κάποιο Μέλος θα σας αξιολογήσει και αναγνωρίζετε ότι αυτή η αξιολόγηση αποτελείται αποκλειστικά από σχόλια που έχουν γράψει άλλα Μέλη για εσάς και από την βαθμολογία που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις αξιολογήσεις που έχετε λάβει στο
ecometafores.gr σε άλλους διαδικτυακούς τόπους εκτός του ecometafores.gr. Επίσης όταν αξιολογείτε κάποιο Μέλος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό και κοινή λογική, δεν πρέπει η αξιολόγηση αυτή να είναι συκοφαντική ή οτιδήποτε άλλο που να προσβάλει τα άλλα Μέλη και που πιθανώς θα οδηγήσουν σε νομικές διαδικασίες εναντίον σας. Η υποβολή παραπλανητικών αξιολογήσεων, συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα στο ecometafores.gr, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της χρήσης του ecometafores.gr και εφόσον ενδείκνυται, την αναφορά στις αρμόδιες αρχές.
Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων Μέλους σε μια αξιολόγηση. Δεν επιτρέπεται επίσης η ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μια αξιολόγηση.

4. Περιεχόμενο

Όταν μας παρέχετε περιεχόμενο, μας εκχωρείτε μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, συνεχές, αμετάκλητο, δωρεάν και με δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης δικαίωμα να ασκούμε τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημοσίευσης, εμπορικών ονομασιών και βάσεων δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχετε επί του περιεχομένου σε κάθε γνωστό ή μελλοντικό μέσο. Επιπλέον, παραιτείστε όλων των ηθικών δικαιωμάτων που έχετε επί του περιεχομένου στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ecometafores.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ecometafores.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης Το Εγγεγραμμένο Μέλος /Επισκέπτης απαγορεύεται να στέλνει (upload) ή να εκπέμπει στοιχεία του ecometafores.gr μέσω φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

6. Ευθύνη

6.1. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό και τους όρους Χρήσης δεν περιορίζει και δεν εξαιρεί την ευθύνη μας για παραπλανητική παρουσίαση, θάνατο ή τραυματισμό που οφείλεται σε δικό μας δόλο ή βαριά αμέλεια ή σε δόλο ή βαριά αμέλεια των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων μας ή κάθε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί βάσει του νόμου.

6.2. Δεν θα θεωρείται υπεύθυνο το ecometafores.gr για τυχόν ζημίες μπορεί να υποστείτε εξαιτίας ανάληψης εκ μέρους του ecometafores.gr των μέτρων που αναφέρονται στην ενότητα Καταχρηστική χρήση του ecometafores.gr πιο πάνω ή εξαιτίας των ενεργειών ή παραλείψεων άλλων χρηστών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των στοιχείων που δημοσιεύουν, των προσφορών που καταχωρούν και της καταστροφής εκ μέρους τους στοιχείων που θεωρούνται πλαστά. Αναγνωρίζετε ότι οι τοποθεσίες μας αποτελούν ένα μέσο που επιτρέπει στον καθένα να μεταφέρει σχεδόν οτιδήποτε, ανά πάσα στιγμή, από οποιοδήποτε μέρος, σε ποικιλία τύπων και τοποθεσιών όπως αποθήκες, καταστήματα, με αμοιβή κατόπιν δημοπρασίας. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας δεν έχουμε στην κατοχή μας τα πράγματα που καταχωρίζονται προς μεταφορά μέσω του ecometafores.gr. Οι συμφωνίες ολοκληρώνονται αποκλειστικά μεταξύ των Χρηστών και των μεταφορέων χωρίς καμία ανάμειξη του ecometafores.gr.

6.3. Δεν ελέγχουμε τις καταχωρίσεις ή το περιεχόμενο των Χρηστών και των Μεταφορέων και δεν εμπλεκόμαστε στις συναλλαγές μεταξύ τους. Παρότι μπορεί να βοηθάμε προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση διαφωνιών μέσω διαφόρων προγραμμάτων, δεν ελέγχουμε και δεν εγγυόμαστε την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των παρουσιαζομένων και/ή διαφημιζόμενων υπηρεσιών, την αλήθεια ή την ακρίβεια των καταχωρίσεων, την αλήθεια ή την ακρίβεια των σχολίων ή άλλου περιεχομένου που δημοσιεύουν τα Εγγεγραμμένα Μέλη στις τοποθεσίες μας, το οποιοδήποτε δικαίωμα των Χρηστών επί των προς μεταφορά πραγμάτων, την ικανότητά τους να καταβάλουν τη συμφωνηθείσα αμοιβή ή ότι ο Μεταφορέας θα εκτελέσει τη σύμβαση βάσει των συμφωνηθέντων όρων.

6.4. Μην υποθέτετε ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μεταφορά ενός πράγματος και η αποδοχή αυτής είναι έγκυρη και νόμιμη απλά επειδή αναγράφεται σε μία από τις τοποθεσίες μας.

6.5. Αποδέχεστε την αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα των ενεργειών σας σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για εσάς και τη νομιμότητα των προς μεταφορά πραγμάτων και αντίστοιχα των παρεχομένων υπηρεσιών μεταφοράς που καταχωρείτε στις τοποθεσίες μας.

6.6. Παρότι χρησιμοποιούμε τεχνικές που έχουν ως στόχο την επαλήθευση της ακρίβειας και της αλήθειας των πληροφοριών που παρέχουν οι χρήστες μας, η επαλήθευση των χρηστών στο Internet είναι δύσκολη. Το ecometafores.gr δεν μπορεί και δεν επιβεβαιώνει και δεν υποχρεούται να ελέγξει για την ακρίβεια ή την αλήθεια των ταυτοτήτων των Εγγεγραμμένων μελών χρηστών ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που μας παρέχουν ή δημοσιεύουν στις τοποθεσίες μας.

6.7. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και στη λειτουργία των τοποθεσιών μας μπορεί να παρέμβουν διάφοροι παράγοντες που διαφεύγουν από τον έλεγχό μας. Παρότι θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να διατηρήσουμε τη συνεχή παροχή των υπηρεσιών, δεν μπορούμε να την εγγυηθούμε και δεν παρέχουμε καμία υπόσχεση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας.

6.8. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο εμείς (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των συνεργαζόμενων εταιρειών, των στελεχών, διευθυντών, εκπροσώπων και εργαζομένων) δεν φέρουμε συμβατική ή/και αδικοπρακτική ευθύνη ή άλλως ευθύνη για επαγγελματικές ζημίες, όπως απώλεια δεδομένων, κερδών, εσόδων, πελατών, ευκαιριών, υπεραξίας, φήμης ή λειτουργικότητας ή για ζημίες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε εύλογα και οι οποίες οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, στη χρήση ή στην αδυναμία χρήσης εκ μέρους σας των τοποθεσιών και των υπηρεσιών μας.

7. Αποδέσμευση

Εάν διαφωνείτε με έναν ή περισσότερους όρους, μας αποδεσμεύετε (και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εκπροσώπους, τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες και τους εργαζόμενούς μας) από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (θετικές και αποθετικές) κάθε είδους, γνωστές και μη, που οφείλονται ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτή τη διαφωνία.

8. Πρόσβαση και παρεμβολή

Οι τοποθεσίες μας περιλαμβάνουν κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών που υπάρχουν στις τοποθεσίες μας ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και ανήκει ή έχει εκχωρηθεί στο ecometafores.gr από τους χρήστες ή τρίτους. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε ρομπότ, αράχνες, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα για να αποκτάτε πρόσβαση στις τοποθεσίες μας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή, έγγραφη άδειά μας.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι:

 • δεν θα κάνετε καμία ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλλει (κατά την αποκλειστική μας ευχέρεια) παράλογα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας
 • δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, διανέμετε ή προβάλλετε δημοσίως περιεχόμενο (εκτός από τα στοιχεία σας) από τις τοποθεσίες μας χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη άδεια του ecometafores.gr και του κατάλληλου τρίτου προσώπου, όποιο είναι αυτό κάθε φορά
 • δεν θα παρεμβαίνετε ούτε θα επιχειρείτε να παρέμβετε στη σωστή λειτουργία των τοποθεσιών μας ή δραστηριοτήτων που διεξάγονται στις τοποθεσίες μας ή μαζί με αυτές, και
 • δεν θα παρακάμπτετε τις κεφαλίδες εξαίρεσης ρομπότ ή άλλα μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιούμε για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις τοποθεσίες μας.

9. Απόρρητο

Δεν πουλάμε ούτε εκμισθώνουμε ή παραχωρούμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς τη ρητή συναίνεσή σας. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας μόνο όπως περιγράφεται στην πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ecometafores.gr και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Θεωρούμε την προστασία του απορρήτου των χρηστών ως εξαιρετικά σημαντική αρχή της κοινότητας. Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας σε υπολογιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ και οι οποίοι προστατεύονται με φυσικές αλλά και τεχνολογικές συσκευές ασφαλείας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να τροποποιήσετε τα στοιχεία που μας έχετε παράσχει, καθώς και να επιλέξετε να μην λαμβάνετε ορισμένες επικοινωνίες συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας. Για μια πλήρη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, δείτε την πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ecometafores.gr. Εάν διαφωνείτε με τη μεταφορά ή χρήση των στοιχείων σας κατ’ αυτόν τον τρόπο, μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

10. Αποζημίωση

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό και μόνο.

Θα μας αποζημιώσετε εις ολόκληρο (όπως και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εκπροσώπους, τις θυγατρικές, τις κοινοπραξίες και τους εργαζομένους μας) για κάθε απώλεια ή δαπάνη - περιλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων – που θα υποστούμε εξαιτίας παραβίασης από μέρους σας του παρόντος Συμφωνητικού ή παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

11. Μη αντιπροσώπευση

Το παρόν Συμφωνητικό δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί καμία αντιπροσώπευση, συνεργασία, κοινοπραξία, σχέση εργαζομένου-εργοδότη ή παροχέα-αγοραστή franchise.

12. Ειδοποιήσεις

Εκτός εάν ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό, τα νομικά έγγραφα θα επιδίδονται με συστημένη αλληλογραφία κατόπιν επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση email info@ecometafores.gr. Θα σας αποστέλλουμε ειδοποιήσεις μέσω email στη διεύθυνση email που δώσατε στο ecometafores.gr κατά τη διαδικασία εγγραφής (στην περίπτωσή σας). Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει σταλεί μετά το πέρας 24 ωρών, εκτός εάν ο αποστολέας ειδοποιηθεί ότι η διεύθυνση email δεν είναι έγκυρη. Εναλλακτικά, μπορεί να σας στείλουμε νομική ειδοποίηση με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση που δώσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται και από τους συμβαλλόμενους με συστημένη αλληλογραφία θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από τον αντισυμβαλλόμενο τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρόμησης.

13. Επίλυση διαφωνιών – Εφαρμοστέο δίκαιο - Αρμοδιότητα

Σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία μεταξύ εσάς και του ecometafores.gr, συνιστάται ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε πρώτα απευθείας μαζί μας. Θα λάβουμε υπόψη εύλογα αιτήματα για επίλυση της διαφωνίας μέσω εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφωνιών, όπως η μεσολάβηση ή η διαιτησία, αντί της αντιδικίας. Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται και ερμηνεύεται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

14. Γενικά

Εάν κάποια διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα διαγράφεται και θα ισχύουν οι υπόλοιπες διατάξεις.

Οι τίτλοι των ενοτήτων έχουν καθαρά αναφορικό χαρακτήρα και δεν περιορίζουν το αντικείμενο ή το εύρος κάθε ενότητας.

Η αδυναμία μας να ενεργήσουμε σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους σας ή άλλων, δεν καταργεί το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε σε επόμενες ή παρόμοιες παραβιάσεις. Δεν εγγυόμαστε ότι θα ενεργήσουμε έναντι όλων των παραβιάσεων του παρόντος Συμφωνητικού.